TRUNG TÂM BIÊN PHIÊN DỊCH KIRARA

 

 Trung Tâm Dịch Thuật KIRARA きらら翻訳・通訳センターについての紹介

         Trung Tâm Dịch Thuật (Biên-Phiên Dịch) KIRARA ra đời với nhu cầu cấp thiết khi D-Standard Việt Nam tham gia các dự án tư vấn giữa các đối tác Nhật và Việt Nam. Trong các dự án như vậy thì các hợp đồng kinh tế, các tài liệu training, tài liệu họp v.v... yêu cầu độ chính xác cao cũng như phù hợp về văn phong kinh tế để cho các deal có thể diễn ra trôi chảy và thành công. Ngoài tài liệu liên quan đến kinh tế, còn có các tài liệu hợp tác Nhât-Việt, các bản báo cáo tổng hợp, hoặc liên quan đến du lịch v.v...

         Với chế độ double check gồm chuyên viên dịch lần 1 check, chuyên viên khác và giáo viên người Nhật check lần 2 (đôi lúc có sự hỗ trợ của các chuyên gia chuyên ngành liên quan) chúng tôi đảm bảo độ chính xác và phù hợp cao cũng như tốc độ dịch nhanh cho các bản dịch. 

         Các đối tác chính : Tập đoàn Route Inn, Tập đoàn DHC, hệ thống Quán Trần, IPC (Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Đà Nẵng) v.v...

         Dưới đây là Bảng Giá Dịch Thuật tham khảo :

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH THUẬT

JAPANESE – VIETNAMESE

TRANSLATION QUOTATION BOARD
日本語―ベトナム語の通訳、翻訳の値段